РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Документи
Лица за контакт

Билјана Стевкова – раководителка на Одделението за обука во Секторот за човечки ресурси
координаторка за еднакви можности во Министерство за одбрана
e-mail: biljana.stevkova@mod.gov.mk

Елена Перчинкова Иванова - виша соработничка во Одделението за планирање на персонал и персонална политика во Секторот за човечки ресурси
заменичка на координаторката за еднакви можности во Министерство за одбрана
e-mail: elena.percinkova@mod.gov.mk

Виолета Куновска - советничка во Одделението за билатерална соработка во Секторот за меѓународна соработка
членка на Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите во Владата на Република Северна Македонија
e-mail: violetak@mod.gov.mk

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail